Palvelut

Maaperätutkimus

Maaperätutkimus

Tarjoamme monipuolisen maaperätutkimuspalvelun, joka sisältää kaikki Suomessa käytössä olevat tutkimustyypit. Nykyaikaisella ja tehokkaalla kalustollamme voimme tarjota tarvittavat tutkimukset, ja pohjatutkijamme ovat kokeneita ja päteviä tehtävään.

Yleisimpiä kairaustapoja, joita tarjoamme, ovat painokairaus, lyöntikairaus, siipikairaus, heijari- ja puristinheijarikairaus sekä huokospainekairaus (CPTU). Jokaisessa kairauksessa käytetään erilaisia tekniikoita ja laitteita, jotka sopivat parhaiten tietyn tutkimuksen tarpeisiin.

Ota yhteyttä yritykseemme ja anna ammattitaitoisen tiimimme tarjota laadukkaat ja luotettavat maaperätutkimukset, ja voit olla varma, että saat tarvittavat tiedot tulevaa rakennus- tai muuta projektia varten.

Porakonekairaus Tutkimuskalusto: Monitoimikairat:

 • KN 1000 kevyt
 • KN2000 keskiraskas
 • KN1500 keskiraskas
 • GM 50 kevyt, 2 kpl
 • GM 75 keskiraskas
 • GM100 raskas
 • kevyt käsikäyttöinen tutkimuskalusto
Näytteenotto

Näytteenotto

Maanäytteiden otto on tärkeä osa rakennus- ja maanrakennusprojekteja, sillä se auttaa selvittämään maaperän ominaisuuksia ja sen soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kalustollamme voimme suorittaa näytteenottoa erilaisissa maaperäolosuhteissa, sekä häirittyjen että häiriintymättömien maanäytteiden osalta.

Häirittyjen maanäytteiden otto tarkoittaa sitä, että maaperää on jo aiemmin käsitelty tai muutettu, kuten esimerkiksi kaivuutöiden tai täyttöjen yhteydessä. Häiriintymättömien maanäytteiden otto taas tarkoittaa sitä, että maaperä on koskematon ja sitä ei ole käsitelty millään tavalla.

Lisäksi tarjoamme PIMA-näytteiden ottoa, joka on menetelmä maaperän kosteuspitoisuuden ja tiheyden mittaamiseksi. PIMA-näytteet ovat tärkeitä esimerkiksi pohjarakenteiden suunnittelussa, sillä ne auttavat arvioimaan maaperän kantavuutta ja sen kestokykyä erilaisissa kuormitustilanteissa.

Kun olemme suorittaneet maanäytteidenoton, voimme analysoida näytteitä laboratoriossa ja antaa tarkempaa tietoa maaperän ominaisuuksista. Näytteiden analysointi auttaa meitä suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja niin, että ne ovat turvallisia ja kestäviä pitkällä aikavälillä.

Pohjavesiputkien asennukset

Pohjavesiputkien asennukset

Yrityksemme tarjoaa pohjavesiputkien asennuspalvelua kaikenlaisiin rakennuksiin ja tilanteisiin. Asennamme sekä pohja- että orsivesiputket, ja tarjoamme laajan valikoiman erilaisia putkimateriaaleja, kuten rauta- ja muoviputket sekä vandaaliputket. Suojaputkien asennus on myös tärkeä osa palveluamme, ja varmistamme putkien toimivuuden ja kestävyyden.

Ennen asennuksen aloittamista teemme tarkat vesipinnan korkeusmittaukset, jotta voimme varmistaa putkien toimivuuden ja suorituskyvyn.

Ota yhteyttä ja anna ammattitaitoisen tiimimme hoitaa pohjavesiputkien asennusprojektisi alusta loppuun asti.

 

Mittaukset ja kartoitukset

Mittaukset ja kartoitukset

Mittaus- ja kartoituspalveluihimme kuuluvat:

 • Maastomallit
 • Kartoitukset
 • Massamääritykset
 • Maastomerkinnät

Maastomittauslaitteistot:

 • Trimble VX takymetriskanneri
 • Trimble S6 robottitakymetri
 • Trimble R10GNSS GPS vastaanotin
 • Trimble R8GNSS GPS vastaanotin
Tarkkavaaitukset

Tarkkavaaitukset

Yrityksemme tarjoaa ammattitaitoisen tarkkavaaituspalvelun, joka auttaa varmistamaan rakennusten ja rakenteiden turvallisuuden ja kestävyyden. Tarkkavaaituksen avulla seuraamme painumia ja siirtymiä, ja toteutamme suunnitelman mahdollisista korjauksista ennen kuin ne aiheuttavat vakavia vahinkoja.

Tarkkavaaituspalveluihimme kuuluvat myös korkeuskiintopisteiden rakentaminen ja määritys, mikä on tärkeää tarkkuusvaatimuksiin perustuvien rakenteiden ja laitteiden rakentamisessa ja huoltamisessa. Voit luottaa ammattitaitoiseen tiimiimme tarjoamaan tarvittavat tarkkavaaitustyöt tehokkaasti ja tarkasti.

Ota yhteyttä ja anna ammattitaitoisen tiimimme hoitaa tarkkavaaitusprojektisi, ja voit olla varma, että rakennuksesi ja rakenteesi ovat turvallisia ja kestäviä pitkään.

Mittauslaitteisto

 • Tarkkavaaituskalusto Trimble DiNi
Levykantavuuskokeet, Huokospainemittaukset ym.

Levykantavuuskokeet, Huokospainemittaukset ym.

Kantavuuskoelaitteistot:

 • Levykuormituslaitteisto
 • Kevyt pudotuspainolaitteisto (Loadman)

Rakentamisen vaikutusten tarkkailu pehmeikkökerrosten huokosvedenpaineisiin. Huokoskärkien asennus ja tarkkailumittaukset

Perustusten kuntoisuusselvitykset

Perustusten kuntoisuusselvitykset

Perustuten kunto- ja painumaselvitykset:

Rakennusten perustukset ovat tärkeä osa rakenteiden vakautta ja kestävyyttä. Vauriot ja halkeamat perustuksissa voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia rakennuksen muille osille. Tarjoamme perustusten kunto- ja painumaselvityksiä, joiden avulla selvitetään perustusten mahdolliset siirtymät ja vauriot. Selvityksen avulla voimme kartoittaa korjaustarpeet ja esittää erilaisia korjaustapavaihtoehtoja. Näin varmistamme rakennuksen turvallisuuden ja kestävyyden pitkällä aikavälillä.

 

Maa- ja pohjarakentamisen liittyvät suunnitelmat

Maa- ja pohjarakentamisen liittyvät suunnitelmat

Geosuunnittelu on tärkeä osa maa- ja pohjarakentamista. Se sisältää suunnitelmat maaperän tutkimisesta, kantavuuslaskelmista, perustusten suunnittelusta ja tarvittavien rakenteiden valinnasta.

Meiltä saat geosuunnittelupalvelut kaikenlaisiin talonrakennus- ja infrahankkeisiin. Olemme erikoistuneet myös poikkeuksellisen vaativiin kohteisiin, joissa on erityisiä maaperän tai ympäristön haasteita.

Asiakkaitamme ovat niin yksityiset rakennuttajat kuin rakennusliikkeetkin. Tarjoamme kattavat suunnittelupalvelut alusta loppuun asti, jotta projekti etenee sujuvasti ja turvallisesti.

DI Kustaa Raitamäki
-Infrasuunnittelun PV pätevyys
-Talonrakennuksen PV pätevyys
-Työkokemus yli 15 vuotta

DI Juho Laulajainen
-Talonrakennuksen PV pätevyys
-Infrasuunnittelun PV pätevyys
-Työkokemus yli 10 vuotta

Ins. AMK Vesa Kankaanpää
-Talonrakennuksen T pätevyys
-Infrasuunnittelun T pätevyys
-Työkokemus 5 vuotta

Alamme asiantuntijalausunnot

Alamme asiantuntijalausunnot

DI Kustaa Raitamäki 050-3365262 kustaa.raitamaki@maanpaa.fi

DI Juho Laulajainen 041 - 5023759 juho.laulajainen@maanpaa.fi