Geosuunnittelu

Luotettavat maaperätutkimustiedot ovat tärkein lähtötieto laadukkaaseen geosuunnitteluun, eli maa- ja pohjarakenteiden suunnitteluun. Maaperätutkimustietoja saadaan rakennuspaikalta tyypillisesti kairauksilla ja maaperänäytteistä tehtävillä laboratoriotutkimuksilla.

Geosuunnittelijan tärkeimpiä tehtäviä ovat rakenteiden perustamistapojen ja -tasojen määrittäminen, putkilinjojen perustamistapojen valinta sekä piha- ja aluerakenteiden suunnittelu. Tehtäviin kuluvat maapohjan kestävyyden määrittäminen ja stabiliteettitarkastelut sekä savipohjilla painumien huomioiminen rakentamisessa. Geosuunnittelija laatii kohteen kaivuu- ja pohjanvahvistussuunnitelmat.

Lisäksi geosuunnittelulla tuotetaan lähtötietoja muuhun suunnitteluun (ARK, RAK, LVI, S). Riittävillä lähtötiedoilla varmistetaan, että hankkeeseen voidaan valita kustannustehokkaat ja kestävät ratkaisut. Pohjarakennesuunnittelu on tärkeä osa suunnittelukokonaisuutta niin talo- kuin infrarakentamisessa.

 

Ota yhteyttä

Lähetä
Lomake

Sähköpostitse
info@maanpaa.fi