Täyden palvelun maaperätutkimuksen
ja geotekniikan asiantuntijayritys.

Asiakastiedote

Geosuunnittelua ja maaperätutkimuksia tekevän turkulaisen SM Maanpää Oy:n geoliiketoiminta on siirtynyt uuteen omistukseen 1. helmikuuta 2022 alkaen. Yritys toimii nyt nimellä Maanpää Geo Oy ja yrityksen toiminnasta vastaavat DI Kustaa Raitamäki ja DI Juho Laulajainen. Kustaa ja Juho ovat olleet geosuunnittelijoina yrityksessä yli vuosikymmenen ajan.

Maanpää Geo Oy on perinteikäs Turkulainen perheyritys. Yrityksen ovat perustaneet DI Sauli Maanpää ja DI Maritta Maanpää vuonna 1981. Maanpää Geo Oy:n kautta saat edelleen samat ja laadukkaat palvelut kuin aikaisemmin.

Vuodet ja omistajat vaihtuvat, mutta Maanpäällä tutkitaan edelleen mitä maan alla on. Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme olla avuksi.

Maaperätutkimus

Laadukas ja hyvin tehty maaperätutkimus on onnistuneen rakennusprojektin perusta. Maaperätutkimuksella selvitetään lähtötiedot geosuunnitteluun. Geosuunnittelun lähtötietotarpeita ovat:

  1. Maaperän kerrosrakenne ja kovan pohjan / kallion sijainti
  2. Maalajit ja maaperän geotekniset ominaisuudet
  3. Pohjavedenpinnan taso

Tai

Ota yhteyttä

Lähetä
Lomake

Sähköpostitse
info@maanpaa.fi

pexels-jonathan-borba-11266865
pexels-markus-spiske-131777
pexels-rudolf-jakkel-418831
surveying-ga7f8e865d_1920
maanpäägeo_viiva

Geosuunnittelu

Luotettavat maaperätutkimustiedot ovat tärkein lähtötieto laadukkaaseen geosuunnitteluun, eli maa- ja pohjarakenteiden suunnitteluun. Maaperätutkimustietoja saadaan rakennuspaikalta tyypillisesti kairauksilla ja maaperänäytteistä tehtävillä laboratoriotutkimuksilla.

Geosuunnittelijan tärkeimpiä tehtäviä ovat rakenteiden perustamistapojen ja -tasojen määrittäminen, putkilinjojen perustamistapojen valinta sekä piha- ja aluerakenteiden suunnittelu. Tehtäviin kuluvat maapohjan kestävyyden määrittäminen ja stabiliteettitarkastelut sekä savipohjilla painumien huomioiminen rakentamisessa. Geosuunnittelija laatii kohteen kaivuu- ja pohjanvahvistussuunnitelmat.

Lisäksi geosuunnittelulla tuotetaan lähtötietoja muuhun suunnitteluun (ARK, RAK, LVI, S). Riittävillä lähtötiedoilla varmistetaan, että hankkeeseen voidaan valita kustannustehokkaat ja kestävät ratkaisut. Pohjarakennesuunnittelu on tärkeä osa suunnittelukokonaisuutta niin talo- kuin infrarakentamisessa.

Tai

Ota yhteyttä

Lähetä
Lomake

Sähköpostitse
info@maanpaa.fi

Yhteystiedot

DI Kustaa Raitamäki
050-3365262
kustaa.raitamaki@maanpaa.fi

DI Juho Laulajainen
041-5023759
juho.laulajainen@maanpaa.fi