Maaperätutkimus

Luotettava maaperätutkimus on laadukkaan pohjarakennesuunnittelun tärkein työkalu ja lähtötieto.

Hyvillä maaperätutkimuksella varmistetaan, että rakennushankkeeseen voidaan valita oikeat ja hankkeelle sopivimmat perustamistavat ja pohjarakenneratkaisut. Rakennustyön aikana määperästä löytyvä "yllätykset" tyypillisesti venyttävät hankkeen aikataulua ja lisäävät kustannuksia.

Optimaalisesti maaperätutkimukset tehdään jo rakennushankkeen alkuvaiheessa, ensimmämisenä. Tällöin tuloksia voidaan hyödyntää myös rakennussuunnittelussa ja näin voidaan vaikuttaa myös rakentamisen kustannuksiin. Konkreettisimmillaan esimerkiksi rakennuksen optimaalisella sijoittelulla voidaan saavuttaa huomattavat säästöt.

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä rakennuspaikan pohjaolosuhteet pohjatutkimuksilla. Maaperätutkimuksilla ja huolellisesti laadituilla pohjanrakennussuunnitelmilla varmistetaan, että maanrakentaminen voidaan toteuttaa turvallisesti, ympäristö, maaperän ominaisuudet ja rakennuksen käyttöikä huomioiden.

Jokaisen rakentajan kannattaakin tehdä tutkimukset huolella ja riittävän ajoissa. Tutkimukset ovat avainasemassa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

pexels-lumn-285935

Ota yhteyttä

Lähetä
Lomake

Sähköpostitse
info@maanpaa.fi